Adresář

Služby pastoračního asistenta

Tel.: 737 342 043, 582 344 524
Martinákova 9, Prostějov, 796 01
Vedoucí služby: Mgr. Vít Forbelský - pastorační asistent
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Posláním charity je šířit nezištnou lásku vůči bližním bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti nebo vyznání.Duchovní péče je tak integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Vít Forbelský - pastorační asistent