20. prosince 2021 články

My tři králové jdeme k Vám - Tříkrálové online koledování

Vážení příznivci,
Tříkrálová sbírka se připravuje koledováním za přísných epidemiologických opatření, zároveň budou využity stacionární pokladničky na úřadech, v kostelích, v obchodech atd.

Pro online pokladničku platí níže uvedené údaje:

Variabilní symbol Tříkrálové sbírky pro Charitu Prostějov: 777970059 k účtu č. 66008822/0800

ONLINE kasička Charity Prostějov

Záměr letošní sbírky 2022 bude podobný jako v předchozích letech na podporu výstavby Charitního centra Marta na Martinákové ulici, kam se přesunou některé naše služby a nové vzniknou.

Část sbírky bude poskytnuta na přímou pomoc lidem v tíživé situaci.

S pozdravem

Mgr.Vít Forbelský, pastorační asistent

Charity Prostějov, Martinákova 9Prostějov, 796 01tel/fax: 582 344 524 mobil: 737342043e-mail: vit.forbelsky@prostejov.charita.cz 

Mgr. Vít Forbelský

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel.: 737 342 043 E-mail: cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ