Projekt Inclusive Campus Life (2016-1-BE02-KA203-017365) 01/12/2016 - 30/11/2019 Zobrazit fotogalerii
24. září 2019 články

Projekt Inclusive Campus Life (2016-1-BE02-KA203-017365) 01/12/2016 - 30/11/2019

Sociální integrace a inkluze – dva pojmy (dle Sociologického slovníku - Integrace – „je nejvyšší úrovní socializace, jedná se tedy o proces začleňování člověka do společnosti“, resp. Inkluze - v sociologii znamená „vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí“), které se především v současné době objevují a skloňují velmi často.

inclusive campus life

Projekt Inclusive Campus Life
(2016-1-BE02-KA203-017365)
01/12/2016 - 30/11/2019

palacky_university
Palacký University Olomouc

Často je možné je slyšet např. z úst politiků, úředníků, lidí pohybující se v sociálních oblastech, ale určitě mi dají za pravdu všichni ti, kteří se snaží dostát významu těchto pojmů, že jde mnohdy právě jen o pojem, se kterými většina i těchto odborníků, jež jej tak často opakují, nedokáže reálně a prakticky pracovat. Nedokáží připustit, že i přes fakt, že máme spousty teoretických postupů, jak ji provádět, jak lidi s handicapem na ni postupně připravovat, tak především právě veřejnost, různé komunity, úřady, služby, resp. většina naší společnosti není připravena na to, jak k nim přistupovat, jak s nimi pracovat, jak je podporovat, prostě jak je mezi sebe přijmout. Vidí je stále jako „problém“ a očekávají, že všichni za ně vše budou řešit, vyřizovat, neboť oni si přece nejsou schopni tohle všechno vyřídit sami. I naše služba chráněného bydlení, resp. klienti této služby se s těmito předsudky téměř dennodenně setkávají, ať už v obchodech, na úřadech či jen při procházce městem. Ani už nedokážeme spočítat, kolikrát nám volala nebo konkrétně přivezla Městská Policie některého z našich klientů, že nám nejspíše utekl a lidé ve městě na něj v dobré víře upozornili, že se nejspíše ztratil nebo budí pohoršení (nic proti příslušníkům Městské Policie, vážíme si jejich práce a víme, že musí na výzvu zasáhnout).

Zdroj k obrázku: https://www.iclife.eu/project.htmlJsme proto rádi za každou možnost a podporu, za hledání cest, jak něco změnit a zlepšit, jak bourat mýty a ukazovat způsoby, jak by to přece jen mohlo jít a být v budoucnu jinak. Jednou z těchto možností je také mezinárodní projekt Inclusive Campus Live, jehož součástí jsme se v roce 2017 stali. Byli jsme přizváni zástupci Cyrilo-metodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, resp. naši klienti jako externí experti k plnění hlavního cíle, jenž je podpora a začleňování osob s mentálním postižením do života univerzitního kampusu. Spolupráci jsme zahájili s panem Mgr. Milošem Votoupalem, Ph.D., a studenty zmíněné fakulty v roce 2017, postupně celý projekt v roce 2018 převzala doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., jež rozšířila projektový tým o další tři členy: Mgr. Zlatici Dorkovou, Ph.D., PhDr. Mgr. Libora Novosáda, Ph.D. a Mgr. Pavlínu Jurníčkovou, Ph.D., s nimiž jsme ve spolupráci se studenty magisterského studia plnili jednotlivé výstupy tohoto projektu (o podrobnostech k jednotlivým výstupům a jejich naplňování se bude možné dočíst v závěrečné zprávě z testování, která se v současné době zpracovává, jakmile bude k dispozici, bude vyvěšena na našich stránkách).

Jak už je zmíněno výše, je tento projekt mezinárodní a je do něj zapojeno několik dalších partnerů z Evropy:

 • Thomas More University of Applied Sciences
  thomas_more
 • Lapland University of Applied Sciences
  lapin
 • Inclusion Europe
  inclusioneurope
 • Hogeschool Utrecht
  hogeschool

S tím v průběhu realizace projektu bylo spojeno i několik mezinárodních konferencí a společných setkání, z niž pětidenní pobyt v Kemi ve Finsku byl pobytem tréninkovým pro klienty s mentálním postižením a jejich kouče. Jeho cílem byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti výuky a buddy systému u osob s lehkým mentálním postižením. Zúčastnili se ho pí Matulayová, pí Dorková a Mgr. Jakub Doležel,Th.D. z katedry křesťanské sociální práce a společně s nimi z Domova Daliborka p. Vladimír Janků a vedoucí domova Soňa Matulová jako jeho kouč. V průběhu týdenního pobytu jsme se měli možnost seznámit s různými technikami a zkušenostmi práce s lidmi s mentálním postižením, mohli jsme shlédnout spoustu krásných míst ve Finsku i Švédsku, pobavit se při různých připravených aktivitách na univerzitě i mimo ni a zažít i několik až adrenalinových zážitků např. při vedení psího spřeženími či letu letadlem (malá ukázka ve fotogalerii).

I když projekt v listopadu 2019 končí, vzájemná spolupráce, kterou pozitivně vyhodnotili naši klienti, studenti fakulty a všichni členové projektového týmu bude i v letošním studijním roce pokračovat. Je připraven studijní program jak pro pokračující studenty druhého ročníku magisterského studia, tak pro nastupující studenty do prvého ročníku. Už nepůjde pouze o vzájemně sdílené aktivity, ale ze strany některých našich klientů o roli vyučujícího, který bude studenty seznamovat se životem lidí s mentálním handicapem, jeho zkušenostmi z postupné integrace a pokusů o zaměstnání.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za vzájemnou smysluplnou spolupráci, za jejich snahu nabourat zažité stereotypy a snahu ukazovat nastupující mladé generaci konkrétní směr v práci s lidmi s mentálním handicapem.
Veškeré podrobné informace o celém projektu, jeho realizaci, spolupracujících organizacích a naplňování výstupů se můžete dozvědět na stránkách: https://www.iclife.eu/ 

Celý článek včetně obrázků a dalších odkazů je ke stažení zde: Sociální integrace a inkluze